1.Ailə Sözləri

Maskulin-kişi cinsi                                                         Anar müəllimlə Almanca

 1. der Uropa-ulu baba                       die Uropas-ulu babalar                                  +994553925010    +994703925010
 2. der Opa-baba                                 die Opas-babalar
 3. der Großvater-baba                      die Großväter-babalar
 4. der Vater-ata                                 die Väter-atalar
 5. der Vati-ata                                   die Vatis-atalar
 6. der Onkel-əmi                               die Onkel-əmilər
 7. der Cousin-əmioğlu\dayıoğlu\       die Cousins-əmioğulları\dayıoğulları
 8. der Neffe-qardaşoğlu\bacıoğlu     die Neffen-qardaşoğulları\bacıoğulları
 9. der Enkel-oğul nəvə                     die Enkel-oğul nəvələr
 10. der Schwiegervater-qaynata        die Schwiegerväter-qaynatalar
 11. der Schwiegerbruder-qayın          die Schwiegerbrüder-qayınlar
 12. der Schwiegersohn-yeznə            die Schwiegersöhne-yeznələr
 13. der Mann-kişi                                 die Männer-kişilər
 14. der Ehemann-həyat yoldaşı          die Ehemänner-həyat yoldaşları

 

Feminina-qadın cinsi

 1. die Uroma-ulu nənə                       die Uromas-ulu nənələr
 2. die Oma-nənə                                 die Omas-nənələr
 3. die Großmutter-nənə                      die Großmütter-nənələr
 4. dei Mutter-ana                                 die Mütter-analar
 5. dei Mutti-ana                                        die Muttis-analar
 6. die Tante-xala\bibi                               die Tanten-xalalar\bibilər
 7. die Cousine-əmiqızı\dayıqızı\            die Cousinen-əmiqızları\dayıqızları
 8. die Nichte-qardaşqızı\bacıqızı        die Neichten-qardaşqızları\bacıqızları
 9. die Enkelin-qız nəvə                         die Enkelinnen-qız nəvələr
 10. die Schwiegermutter-qaynana        die Schwiegermütter-qaynanalar
 11. die Schwiegerschwester-baldız          die Schwiegerschwestern-baldızlar
 12. die Schwiegertochter-gəlin               die Schwiegertöchter-gəlinlər
 13. die Frau-arvad                                    die Frauen-arvadlar
 14. die Ehefrau-həyat yoldaşı                 die Ehefrauen-həyat yoldaşları

1.Ailə Sözləri” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir