Präsens-İndiki zaman

11.Die Zeitformen-Zaman formaları(1)

1.Präsens-indiki zaman

2.Präteritum/Imperfekt-keçmiş zaman(dı4)

3.Perfekt-indiki bitmiş/nəqli keçmiş(mış4)

4.Plusquamperfekt-keçmiş bitmiş(mışdı4)

5.Futur 1- gələcək-1(acaq2)

6.Futur 2- gələcək-2(mış4 olacaq)

1.Präsens-İndiki Zaman

einfache Verben-Sadə feillər

sein-olmaq

Ich bin Lehrer.-Mən müəlliməm.

Du bist Hasan.

Er ist Ali.

Sie ist Leyla.

Es ist mein Auto.

Wir sind in Baku.

Ihr seid in Berlin.

Sie sind in der Türkei.

Sie sind in Paris.

machen-etmək

Ich mache.-Mən edirəm.

Du machst.-Sən edirsən.

Er macht.-O edir.

Wir machen.-Biz edirik.

Ihr macht.-Siz edirsiz.

Sie machen.-Onlar edirlər.

Sie machen.-Biz edirik.

suchen-axtarmaq

Ich suche.-Mən axtarıram.

Du suchst-Sən axtarırsan.

Er sucht-O axtarır.

Wir suchen-Biz axtarırıq.

Ihr sucht-Siz axtarırsız.

Sie suchen-Onlar axtarırlar.

Sie suchen.-Siz axtarırsınız.

e-i

sprechen-danışmaq

nehmen-götürmək

werfen-atmaq, tullamaq

werden-olmaq

vergessen-unutmaq

treten-təpik vurmaq

treffen-görüşmək

sterben-ölmək

helfen-kömək etmək

geben-vermək

essen-yemək

brechen-sınmaq

Beispiele;

Ich spreche.-Mən danışıram.

Du sprichst-Sən danışırsan.

Er spricht-O danışır.

Wir sprechen-Biz danışırıq.

Ihr sprecht-Siz danışırsız.

Sie sprechen-Onlar danışırlar.

Sie sprechen-Siz danışırsınız.

e-ie

empfehlen-tövsiyə etmək

lesen-oxumaq

sehen-görmək

stehlen-oğurlamaq

Beispiele;

Ich lese.-Mən oxuyuram.

Du liest.-Sən oxuyursan.

Er liest.-O oxuyur.

Wir lesen.-Biz oxuyuruq.

Ihr lest.-Siz oxuyursuz.

Sie lesen.-Onlar oxuyurlar.

Sie lesen.-Siz oxuyursunuz.

schlafen-yatmaq

wachsen-böyümək

schlagen-vurmaq

schlafen-yatmaq

laufen-qaçmaq

lassen-tərk etmək, etdirmək(icbarlıq)

halten-saxlamaq, tutmaq

fangen-tutmaq

anfangen-başlamaq

empfangen-tutmaq(televizor kanal)

Beispiele;

Ich schlafe-Mən yatıram.

Du schläfst-Sən yatırsan.

Er schläft.-O yatır.

Wir schlafen.-Biz yatırıq.

Ihr schlaft.-Siz yatırsız.

Sie schlafen.-Onlar yatırlar.

Sie schlafen.-Siz yatırsınız.

Reflexive Verben-qayıdış feillər

sich-tərkibli feillər

*sich interessieren (für Akk.)-maraqlanmaq

*sich beeilen-tələsmək

*sich erkälten-soyuqlamaq

*sich setzen-oturmaq

*sich beruhigen-rahatlamaq

Bu zaman sich-qayıdış əvəzliyi şəxslərə görə dəyişəcək(Əvəzlik mövzusu)

Ich interessiere mich für die Literatur.-Mən ədəbiyyatla maraqlanıram.

Du interessierst dich für die Chemie.-Sən kimya ilə maraqlanırsan.

Er interessiert sich für die Türkei.-O Türkiyə ilə maraqlanır.

Sie interessiert sich für den Libanon.-O Liviya ilə maraqlanır.

Es interessiert sich fürs Auto.(für das=fürs)-O maşınla maraqlanır.

Wir interessieren uns für die Bibliothek.-Biz ədəbiyyatla maraqlanırıq.

Ihr interessiert euch für die Kinder.-Siz uşaqlarla maraqlanırsız.

Sie interessieren sich fürs Haus. –Onlar evlə maraqlanırlar.

Sie interessieren Sich für unsere Republik.-Siz bizim respublikamız ilə maraqlanırsınız.

trennbare  Verben-ayrılan feillər

aufstehen-durmaq

ausgehen-çölə çıxmaq

anmachen(Akk.)–işə salmaq(matoru/maşını)

beimachen(Akk.)–aralamaq(qapı, pəncərə)

zumachen(Akk.)-bağlamaq….

Bu feillərin təsriflənməsi zamanı ön şəkilçi cümlədə hər zaman sonda gəlir.

 

 

 

Beispiele;

aufstehen-durmaq

Ich stehe um 8 Uhr auf.

Du stehst um 9 Uhr auf.

Er steht um 8 Uhr auf.

Sie steht um 9 Uhr auf.

Es steht nicht auf.

Wir stehen um 10 Uhr auf.

Ihr steht um 9 Uhr auf.

Sie stehen um 7 Uhr auf.

Sie stehen um 9 Uhr auf.

Zaman Zərfləri-Zeitadverbien.

Heute-bu gün

Jetzt-indi

Heutzutage-bu günlərdə

montags-bazar ertələri

dienstags-çərşənbə günləri

mittwochs-çərşəbə günləri

donnerstags-cümə axşamları

freitags-cümə günləri

samstags-şənbə günləri

sontags-bazar günləri

täglich-gündəlik

zurzeit-hal hazırda

manchmal-bəzən

immer-həmişə

selten-nadirən

nie-heç vaxt

seit-dan dən bəri

häufig-davamlı olaraq

gerade-hal hazırda, indicə

Diqqət!!!!

Alman dilində indiki zaman forması eyni ilə Azərbaycan dilinə uyğun gəlir.

Beispiele;

Ich wohne hier seit 2010. – 2010 cu ildən bəri burda yaşayıram.

Seit 2010 wohne ich hier. – 2010 cu ildən bəri burda yaşayıram.

Ali treibt  Sport zwei Mal pro Tag.

Əli gündə 2 dəfə idman edir.

Sie arbeiten bei SIEMENS seit drei Monaten.

Seit zwei Monaten arbeiten sie bei SIEMENS.

Onlar burada 3 aydır ki yaşayırlar.

Präsens-İndiki zaman” için 43 yorum

 1. Drug Rehab Centers Yanıtla

  My name’s Leatha Ashe but everybody calls me Leatha.
  I’m from Germany. I’m studying at the university (2nd year) and I play the Trombone for 9 years.
  Usually I choose music from the famous films :D.
  I have two brothers. I love Water sports, watching TV (Arrested Development) and Model Aircraft Hobbies. http://aaa-rehab.com

 2. Pingback:buy sildenafil

 3. Pingback:ed meds online without doctor prescription

 4. Pingback:men's ed pills

 5. Pingback:online ed pills

 6. Pingback:sale cialis

 7. Pingback:canada pharmacy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir