Präteritum-Keçmiş Zaman

Bu zaman forması keçmişdə baş verən hərəkətləri ifadə edir.

 

fahren

tətcümə

spielen

tərcümə

Ich

fuhr

Mən gedirdim. (maşınla)

spielte.

Mən oynayırdım.

Du

fuhrst.

Sən gedirdin.

spieltest.

Sən oynayırdın.

Er

fuhr.

O gedirdi.

spielte.

O oynayırdı.

Sie

fuhr.

O gedirdi.

spielte.

O oynayırdı.

Es

fuhr.

O gedirdi.

spielte.

O oynayırdı.

Wir

fuhren.

Biz gedirdik.

spielten.

Biz oynayırdıq.

Ihr

fuhrt.

Siz gedirdiz.

spieltet.

Siz oynayırdız.

Sie

fuhren.

Onlar gedirdi.

spielten.

Onlar oynayırdılar.

Sie

fuhren.

Siz gedirdiniz.

spielten

Siz oynayırdınız.

 

Sual-inkar formasında

Fuhren wir  (nicht)?

Biz ged(m)irdikmi?

Fuhrt ihr  (nicht)?

Siz ged(m)irdiz?

Fuhren sie  (nicht)?..

Onlar ged(m)irdimi?

 

Zaman Zərfləri

Gestern-dünən                            vorgestern-sırağa gün

vor einem Monat-bir ay əvvəl      vor drei Monaten-üç ay əvvəl

letztes Year-keçən il…

zu einschlafen-yatmaq(ayrılan ön şəkilçili feillər)

Ich

schlief  etwas spät ein.

Mən biraz gec yat(ır)dım.

Du

schliefest etwas spät ein.

Sən biraz gec yat(ır)dın.

Er

schlief  etwas spät ein.

O biraz gec yat(ır)dı.

Sie

schlief  etwas spät ein.

O biraz gec yat(ır)dı.

Es

schlief  etwas spät ein.

O biraz gec yat(ır)dı.

Wir

schliefen etwas spät ein.

Biz biraz gec yat(ır)dıq.

Ihr

schlieft  etwas spät ein.

Siz biraz gec yat(ır)dız.

Sie

schliefen etwas spät ein.

Onlar biraz gec yat(ır)dılar.

Sie

schliefen etwas spät ein.

Siz biraz gec yat(ır)dınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir