Substantive-isim

3.Substantive-isim

Einfache Nomen –Sadə isimlər                

Dorf-kənd

Vater-ata

Mutter – Ana

Abgeleitete Nomen-Düzəltmə isimlər

Wohnung-mənzil

Malerin-rəssam qız\qadın

Fahrer-sürücü kişi

Zusammengesetze Nomen-Mürəkkəb isimlər

Badenzimmer-hamam

Taxifahrer-kişi taksi sürücüsü

Grossvater-baba

 Qeyd.Alman dilində iki ayrı-ayrı sözdən düzələn mürəkkəb isimlər axırıncı gələn ismin cinsinə aid olur.

Beispile;der Taxi+die Fahrerin=die Taxifahrerin-taksi sürücüsü(qadın\qız)

Cins anlayışı

Alman dilində  3 cins var; Maskulin(Artikl-der), Feminin(Artikl-die), Neutra(Artikl-das)

Männliche Substantive Artikl – der

1.Kişi cinsinə mənsub olan canlılar

der Mann-kişi

der Knabe-oğlan, gənc

der Löwe-erkək şir

der Lehrer-kişi müəllim

2.Bəzi ölkə adları

der Irak-İraq

der Sudan-Sudan

der Iran-İran

der Libanon-Livan

3.Ay adları

der Januar-Yanvar

der Februar-fevral

der März-Mart

der April-aprel

4.Həftənin günləri

der Montag-bazar eritəsi

der Dienstag-çərşənbə axşamı

der Mittwoch-çərşənbə

der Donnerstag-cümə axşamı

5.Cəhətlər

der Osten-şərq

der Westen-qərb

der Süden-cənub

der Norden-şimal

6.Fəsillər

der Frühling-yaz

der Winter – qış

der Sommer-yay

der Herbst-payız

7.Kimyəvi elementlər

der Sauerstoff-oksigen

der Kohlenstoff-karbonat

der Wasserstoff-hidrogen

8.AŞAĞIDAKI SONLUQLARLA BİTƏN İSİMLƏR

-and/-ant

der Doktorand-doktorant,

der Fabrikant-fabrikant

-är

der Aktionär-səhmdar,

der Legionär-legioner

-ast

der Gymnasiast-gimnaziya tələbəsi,

der Enthusiast-həvəskar

-ent

der Student-tələbə,

 der Dirigent- drijor

-eur/-ör

der Friseur\der Frisör-bərbər,

der Likör-alkoqollu içki, sərt içki

-ich

der Kranich-durna

der Teppich-xalça

-ier

der Bankier-bankir

der Offizier-zabit

-ig

der Honig-bal

der Käfig-qəfəs

-iker

der Graphiker-dizayner

der Fanatiker-fanat

-ikus

der Musicus-musiqi cihazı,

der Medicus-həkim, tibbə aid olan

1

-ismus

der Realismus-realizm,

der Kapitalismus-kapitalizm

-ist

der Jurist-yurist, hüquqşünas

der Optimist-optimist

-ling

der Schmetterling-kəpənək

der Zwilling-əkiz

-or

der Motor-motor

der Direktor-direktor

-s

der Schnaps-spirtli içki, viski

der Schlips-qalstuk

Feminina-Qadın Cinsi – Artikl-die

1.Qadın cinsli canlılar

die Mutter-ana

die Löwin-dişi şir

die Schwester-bacı

die Nichte-bacıqızı, qardaşqızı

2.Qadın cinsində olan peşələr

die Lehrerin-müəllimə

die Backerin-çörəkçi qadın

die Kochin-aşpaz qadın

die Fotografin-fotoqraf qız\qadın

die Polizistin-polis qız\qadın

3.Ağac adları

die Eiche-palıd

die Weide-söyüd

die Zypresse-küknar\sərv ağacı

die Kiefer-şam ağacı

(amma;der Kiefer-çənə sümüyü)

4.Meyvə adları

die Birne-armud

die Kiwi-kivi

(amma, der Kiwi-kivi quşu)

die Banane-baban

die Maulbeere-tut

die Feige-əncir

die Kirsche-gilas

die Kaki-xirnik, xurma(karalyok)

die Dattel-xurma(İran/Ərəbstan xurması)

Amma;der Apfel-alma, der Granatafel-nar

5.Gül adları

die Blume-gül

die Tulpe-tülpan

die Orchidee-orkid

die Rose-qızılgül

die Lilie-su zanbağı

Amma;

das Veilchen-bənövşə

der Flieder-yasəmən

6.Bir çox  Çay adları   der Fluss–çay

Die Wolga-Volqa çayı

Die Elbe-Elba çayı

Die Themse-Temza çayı

Die Donau-Dunay çayı

Die Kura-Kür çayı

Amma;

der Nil-Nil çayı

der Missisippi-Missisipi çayı

der Rhein-Reyn çayı

der Breg-Breq çayı

7.Saylar isim kimi işləndikdə qadın cinsi olur.

die Eins

die Zwei

die Drei  

8.Feminin

-a

die Kamera-kamera

die Ballerina-rəqqasə

-ade

die Fassade-fasad

die Marmelade-marmolad, mürəbbə

-age

die Garage-qaraj

die Etage-mərtəbə

-aille

die Journaille-jurnal

die Emaille-elektron məktub

-aise/-äse

die Mayonnaise-moyanez

die Polonäse-polşa rəqsi(yavaş rəqs)

-ance

die Renaissance-intibah

-äne

die Fontäne-fantan

die Migräne-miqren(xəstəlik)

-anz

die Bilanz-balans

die Distanz-məsafə

-ei

die Metzgerei-qəssab(yer)

die Bücherei-kitabxana

-elle

die Frikadelle-kiftə

-ette

die Etikette-etiget

die Toilette-tualet

-euse

die Friseuse-bərbər

die Fritteuse-qızartma qurğusu

-heit

die Faulheit-tənbəllik

die Krankheit-xətəlik

-ie

die Kalorie-kalori

-(i)enz

die Existenz-mövcudiyyət

die Audienz-auditoriya

-(i)ere

die Misere-səfalət

die Voliere-böyük qəfəs

-ik

die Musik-musiqi

die Politik-siyasət

-ille

die Pupille-göz bəbəyi

die Kamille-papatya

-in

die Freundin-rəfiqə

die Sekretärin-katibə

-ine

die Margarine-marqarin

die Maschine-qurğu

-ion/-ation

die Explosion-partlayış

die Konsultation-məsləhət

-isse

die Kulisse-pərdəarxası

die Narzisse-nərgiz gülü

-(i)tät

die Qualität-keyfiyyət

die Realität-reallıq

-itis

die Bronchitis-bronxit

-ive

die Defensive-müdafiə

die Alternative-seçim, alternativ

-keit

die Höflichkeit-nəzakət

die Kleinigkeit-kiçiklik

-ose

die Neurose-nevroz, əsəbi

die Tuberkulose-tüberkloz (xəstəlik)

-schaft

die Freundschaft-dostluq

 die Kundschaft-müştəri

-se

die Analyse-analiz

die Vase-vaza

-sis

die Basis-əsas, təməl

die Dosis-doza

-ung

die Nahrung-qida

die Werbung-reklam

-ur

die Natur-təbiət

die Temperatur-temperatur

-üre

die Allüre-cazibə

die Broschüre-braşur

  

neutral

Neutura – Artikl – das

1.Az yaşda olan insanlar və heyvanlar

das Kind-uşaq

das Baby-körpə

das Lamm-quzu

das Küken-cücə

2.Rənglər isim kimi işlədiləndə

das Gelb-sarı

das Rot-qırmızı

das Blau-mavi

das Grün-yaşıl

3.Oterl və teatr adları orta cinsə aiddir.

das Hilton-Hilton oteli

das Ritz-Ritz oteli

das Broadway Theater-Broadvey teatrı

das Mayflower Theater –Mayflover teatrı

das Fizuli Theater-Fizuli teatrı

4.Feillər isim kimi işlədildikdə orta cinsə aid olur.

das Fliegen-uçuş

das Essen-nahar

das Kochen-bişirmə

das Putzen-təmizlik

das Waschen-yuma

5.Ge-suffiksı ilə olan isimlər orta cinsə aiddir.

das Geschenk-hədiyyə

das Gebäude-bina

das Gedicht-şeir

das Gerät-qurğu

das Gebet-dua

6.Hərflər isim kimi işləndikdə orta cinsə aid olur.

das A

das B

das C və s.

7.Dillər

(das) Deutsch-almanca

(das) Englisch-ingiliscə

(das) Russisch-rusca

Qeyd. Danışıq və yazı əsnasında artiklsız işlənir. Amma ich übersetze diesen Artikel von Deutsch zum Englisch/ins Englisch(zu dem=zum/in das=ins)

8.Aşağıdakı Sonluqlarla olan isimlər

-chen

das Mädchen-qız

das Herrchen-sahib,

-icht

das Dickicht-sıx meşəlik

-eau[o]

das Chateau-məbəd, kilsə

das Plateau-yayla

das Niveau-səviyyə

-ett

das Parkett-parket

das Tablett-tabletka

-in

das Benzin-benzin

 das Nikotin-nikotin

-ing

das Meeting-görüş,

-(i)um

das Album-albom

das Aquarium-akvarium

-le

das Wäldle-meşəlik

-lein

das Fräulein-xanım

das Männlein-kiçik adam

-ma

das Klima-iqlim

das Komma-vergül

-ment

das Dokument-sənəd

das Engagement[anqajmon]-vəd, söz, bağlantı

-o

das Büro-ofis

das Auto-maşın

-tel

das Drittel-1\3

das Viertel-1\4

-tum

das Christentum-xristianlıq

das Eigentum-əşya, mülk

Plural Formen von Substantive-

İsimlərin cəm formaları

Şəkilçilər;

(en) (n), (er) (¨er), (¨) (¨e) (e), (s) (-)

1.“en“– ilə cəmlənən kişi cinsili isimlər

And, ant,ist,  aph, oph, at, or-sonluqlu isimər

der Doktorand-doktorant

die Doktoranden-doktorantlar

der Elefant-fil

die Elefanten-fillər

der Pianist-pianoçu

die Pianisten-pianoçular

der Fotograph-fotoqraf

die Fotographen-fotoqraflar

der Philosoph-filosof

die Philosophen-filosoflar

der Kandidat-namizəd

die Kandidaten-namizədlər

der Staat-dövlət

die Staaten-dövlətlər

der Doktor –həkim

die Doktoren-həkimlər

der Soldat-əsgər

die Soldaten-əsgərlər

*Aşağıdakı bir sıra  isimlər cəmlənəndə «en» qəbul edir.

der Mensch-insan

die Menschen-insanlar

der Prinz-şahzadə(oğlan)

die Prinzen-şahzadələr

die Frau-qadın

die Frauen-qadınlar

der Spatz-sərçə   die Spatzen-sərçələr

der Bär-ayı die Bären-ayılar

der Held-qəhrəman

die Helden-qəhrəmanlar

der Herr-cənab die Herren-cənablar

*Aşağıdakı suffikslərlə bitən qadın cinsli isimlər

die Universität-universitet

die Universitäten-universitetlər

die Bäkerei-çörəkçi

die Bäkereien-çörəkçilər

die Möglichkeit-mümkünlük

die Möglichkeiten-mümkünlüklər

die Landschaft-mənzərə

die Landschaften-mənzərələr

die Grammatik-qramatika

die Grammatiken-qramatikalar

die Übung-tapşırıq

die Übungen-tapşırıqlar

die Gesundheit-sağlamlıq

die Gesundheiten-sağlamlıqlar

Qeyd. in-son şəkilçisi ilə bitən qadın cinsli isimlərdə cəmlənmə zamanı son hərf qoşalaşır.

die Schülerin-qız şargid

die Schülerinnen-qız şagirdlər

die Ärztin-qadın həkim

die Ärztinnen-qadın həkimlər

die Lehrerin-qadın müəllim

die Lehrerinnen-qadın müəllimlər

*Aşağıdakı orta cinsli isimlər cəmdə «en»qəbul edir

das Verb-feil die Verben –feillər

das Bett-çarpayı die Betten-çarpayılar

*Aşağıdakı i(s)-lə qurtaran isimlərdə is düşər «en» qəbul edər.

die Analysis-analiz die Analysen-analizlər

die Galaxis-Qalaktika –die Galaxien-Qalaktikalar

Amma;aşağıdakı 2 isim «ien» lə cəmlənir.

das Adverb-zərf

die Adverbien-zərflər

das Prinzip-prinsip

die Prinzipien-prinsiplər

Sonu «um» ilə qurtaran isimlərdə «um» düşər, cəm şəkilçisi olaraq isimlər «en» qəbul edər.

das Museum-muzey

die Museen-muzeylər

das Aquarium-akvarium

die Aquarien-akvariumlar

das Studium-təhsil

die Studien-təhsillər

Amma aşağıdakı «um» suffikslı isim cəm olaraq «a»qəbul edir.

das Antibiotikum-anti-biotik

die Antibiotika-anti-biotiklər

2.Cəmlənməsi «n»-ilə düzələn isimlər

Sonu E-ilə bitən kişi və qadın cinsli isimlər

der Neffe-bacıoğlu

die Neffen-bacıoğulları

die Nichte-bacıqızı

die Nichten-bacıqızları

der Knabe-oğlan

die Knaben-oğlanlar

der Junge – oğlan

die Jungen – oğlanlar

der Name-ad

die Namen-adlar

der Ochse-öküz

die Ochsen-öküzlər

*Aşağıdakı sözlər də cəmdə «n»qəbul edir.

der Bauer-kəndli

die Bauern-kəndlilər

der Nachbar-qonşu

die Nachbarn-qonşular

die Schwester-bacı

die Schwestern-bacılar

die Kiefer-küknar ağacı

die Kiefern-küknar ağacları

amma; der Kiefer-çənə sümüyü

            die Kiefer-çənə sümükləri

3.Er -ilə cəmlənən isimlər

(Bəzi bir hecalı orta cinsli isimlər)

das Kleid-paltar

die Kleider-paltarlar

das Kind-uşaq

die Kinder-uşaqlar

das Lied-mahnı

die Lieder-mahnılar

das Bild-şəkil

die Bilder-şəkillər

das Geld-pul

die Gelder-pullar

4.(¨er)-Çox az kişi cinsli isimlər

der Mann-kişi

die Männer-kişilər

der Gott-tanrı

die Götter-tanrılar

der Wald-meşə

die Wälder-meşələr

der Strauch-kol

die Sträucher-kollar

(¨er)-Çox az orta cinsli isimlər

das Fahrrad-velosiped

die Fahrräder-velosipedlər

das Haus-ev

die Häuser-evlər

das Dorf-kənd

die Dörfer-kəndlər

das Blatt-yarpaq

die Blätter-yarpaqlar

5.(¨)-Tək umlautla aşağıdakı isimlər cəmlənir.

der Vater-ata       die Väter-atalar

die Mutter-ana die Mütter-analar

der Bruder-qardaş die Brüder-qardaşlar

die Tochter-qızı die Töchter-qızları

Der Apfel-alma die Äpfel-almalar

Der Mantel-palto die Mäntel-paltolar

der Vogel-quş die Vögel-quşlar

der Boden-torpaq die Böden-torpaqlar

6.(¨e)-ilə cəmlənən isimlər

der Platz-yer die Plätze-yerlər

der Kuss-öpüş die Küsse-öpüşlər

der Hals-boğaz die Hälse-boğazlar

der Arzt-kişi həkim die Ärzte-kişi həkimlər

der Fluss-çay die Flüsse-çaylar

der Supermarkt-supermarket

die Supermärkte-supermarketlər

der Bart-saqqal die Bärte-saqqallar

der Sohn-oğul die Söhne-oğullar

der Ball-top die Bälle-toplar

die Kuh-inək die Kühe-inəklər

7.E-qəbul etməklə cəmlənən isimlər

der Teppich-xalça    

die Teppiche-xalçalar

der Schmetterling-kəpənək

die Schmetterlinge-kəpənəklər

der Friseur-bərbər kişi

die Friseure-bərbər kişilər

der Veterinär-veteran kişi

die Veterinäre-veteran kişilər

der König-kral

die Könige-krallar

der Tag-gün     

 die Tage-günlər

der Tisch-masa  

die Tische-masalar

der Hund-it

die Hunde-itlər

Aşağıdakı  bir sıra orta cins isimlər də «e»ilə cəmlənir.

das Jahr-il

die Jahre-illər

das Tier-heyvan

die Tiere-heyvanlar

das Kranich-durna

die Kraniche-durnalar

das Alphabet -əlifba

die Alphabete-əlifbalar

das Protokoll -protokol

die Protokolle-protokollar

*Amma aşağıdakı isimlər cəmlənəndə «e»-qəbul etməklə yanaşı, «s»-hərfi qoşalaşır.

das Ergebnis – nəticə

die Ergebnisse – nəticələr

das Ereignis-hadisə

die Ereignisse-hadisələr

das Geheimnis-sirr

die Geheimnisse-sirlər

der Zirkus-sirk

die Zirkusse-sirklər

der Bus-avtobus

die Busse-avtobuslar

8.(s)-şəkilçisi ilə cəmlənən isimlər(bunlar adətən alınma isimlərdir.) o-sonluqlu alınma isimlər «s»-qəbul edir.

das Auto-maşın

die Autos-maşınlar

das Kino-kino

die Kinos-kinolar

das Kilo-kilo

die Kilos-kilolar

das Foto-fotoşəkil

die Fotos-fotoşəkillər

9.Cəmlənərkən heç bir şəkilçi qəbul etməyən isimlər

El, er, en-sonluqlu bəzi isimlər cəmlənərkən heç bir şəkilçi qəbul etmir.

der Onkel-əmi, dayı

die Onkel-əmilər, dayılar

der Schüler-oğlan şagird

die Schüler-oğlan şagirdlər

das Leder-dəri

die Leder-dərilər

das Abkommen-müqavilə, razılıq

die Abkommen-razılıqlar, müqavilələr

das Messer-bıçaq

die Messer-bıçaqlar

der Lehrer-kişi müəllim

die Lehrer-kişi müəllimlər

das Küken-cücə

die Küken-cücələr

der Igel-kirpi

die Igel-kirpilər

der Tieger-pələng

die Tieger-pələnglər

*chen, lein-sonluqlu isimlər də cəmdə heç bir şəkilçi qəbul etmirlər.

das Mädchen -qız

die Mädchen-qızlar

das Fräulein-xanım

die Fräulein-xanımlar

Deklination-Hallanma

1.Starke Deklination-Qüvvətli Hallanma

Bura kişi cinsili isimlərin əksəriyyəti və das Herz -orta cinsli isimdən başqa bütün orta cinsli isimlər aiddir.

Xüsusiyyəti;İsimlər təkdə genitiv halında s\es qəbul edir və qalan hallarda isə # hallanma our.

Maskulin

Singular

Plural

Nom.

der Bruder

die Brüder

Akk.

den Bruder

die Brüder

Dat.

dem Bruder

den Brudern*

Gen.

des Bruders

der Brüder

Maskulin

Singular

Plural

Nom.

der Bus

die Busse

Akk.

den Bus

die Busse

Dat.

dem Bus

den Bussen*

Gen.

des Busses

der Busse

n*-diqqət!!! İsimlər Dativ halının cəmində “n” hərfi qəbul edir. Amma cəmlənməsi “s”, “n” –ilə bitən isimlərdə isə “n”qəbul etməz.

2.Schwache Dekilnation-Zəif Hallanma

Bu hallanmaya bir sıra kişi cinsli isimlər aiddir.

Xüsusiuyyəti; İsimlər təkdə adlıq haldan başqa bütün hallarda n\en qəbul edir.

E, ent, ant, and, ist,oph, aph -ilə qurtaran kişi cinsili isimlər hallananda və cəmlənəndə (təkdə adlıqdan başqa) N qəbul edir.

Maskulin

Singular

Plural

Nom.

der Kunde

die Kunden

Akk.

den Kunden

die Kunden

Dat.

dem Kunden

den Kunden

Gen.

des Kunden

der Kunden

Maskulin

Singular

Plural

Nom.

der Student

die Studenten

Akk.

den Studenten

die Studenten

Dat.

dem Studenten

den Studenten

Gen.

des Studenten

der Studenten

Mask.

Singular

Plural

Nom.

der Bauer

die Bauern

Akk.

den Bauern

die Bauern

Dat.

dem Bauern

den Bauern

Gen.

des Bauern

der Bauern

Mask.

Singular

Plural

Nom.

der Nachbar

die Nachbarn

Akk.

den Bauern

die Bauern

Dat.

dem Bauern

den Bauern

Gen.

des Bauern

der Bauern

Qeyd. Amma or-Sonluqlu isimlər sadəcə cəmlənəndə en-qəbul edir. (Qüvvətli hallanmaya aiddir.)

Maskulin

Singular

Plural

Nom.

der Direktor

die Direktoren

Akk.

den Direktor

die Direktoren

Dat.

dem Direktor

den Direktoren

Gen.

des Direktors

der Direktoren

Neutra-Orta Cins

Neutra

Singular

Plural

Nom.

das Gas

die Gase

Akk.

das Gas

die Gase

Dat.

dem Gas/e

den Gasen

Gen.

des  Gases

der Gase

Neutra

Singular

Plural

Nom.

das Auto

die Autos

Akk.

das Auto

die Autos

Dat.

dem Auto

den Autos*

Gen.

des  Autos

der Autos

Neutra

Singular

Plural

Nom.

das Mädchen

die Mädchen

Akk.

das Mädchen

die Mädchen

Dat.

dem Mädchen

den Mädchen*

Gen.

des  Mädchens

der Mädchen

s*/*-diqqət!!! İsimlər Dativ halının cəmində “n” hərfi qəbul edir. Amma cəmlənməsi “s”, “n” –ilə bitən isimlərdə isə “n”qəbul etməz.

Weibliche Deklination-Qadın Cinsli isimlərin Hallanması

Bura bütün qadın cinsli isimlər aiddir.

Feminina

Singular

Plural

Nom.

die Kraft

die Kräfte

Akk.

die Kraft

die Kräfte

Dat.

der Kraft

den Kräften

Gen.

der Kraft

der Kräfte

Feminina

Singular

Plural

Nom.

die Lampe

die Lampen

Akk.

die Lampe

die Lampen

Dat.

der Lampe

den  Lampen

Gen.

der Lampe

der Lampen

Gemischte Deklination-Qarışıq Hallanma

      das Herz-ürək

der Wille-iradə

der Schade-zərər

     der Buchstabe-hərf

der Friede-sülh

der Glaube-inam

der Name -ad

der Gedanke-fikir

der Same-toxum

der Funke-qığılcım

der Aberglaube-batil inanc

Bu isimlərin əsas xüsusiyyəti odur ki, həm zəif, həm də qüvvətli hallanmanın xüsusiyyətini özündə birləşdirir.

Neutra

Singular

Plural

Nom.

das Herz

die Herzen

Akk.

das Herz

die Herzen

Dat.

dem Herzen

den Herzen

Gen.

des  Herzens

der Herzen

Neutra

Singular

Plural

Nom.

der Name

die Namen

Akk.

den Namen

die Namen

Dat.

dem Namen

den Namen

Gen.

des  Namens

der Namen

İsmlərin Yiyəlik Halı

das Buch (des) Vaters-atanın kitabı

Vaters Buch-atanın kitabı

das Heft der Mutter-ananın dəftəri

das Fahrrad des Kindes-uşağın velosipedi

die Fahne Aserbaidschans-Azərbaycanın bayrağı

die Flagge von Azerbaidschan-Azərbaycanın bayrağı

Zəif İsimlər

Nationalitäten

der Afghane

əfqan

der Baske

bask

der Brite

britaniyalıı

der Bulgare

bolqar

der Chinese

çinli

der Däne

danimarkalı

der Franzose

fransız

der Grieche

yunan

der Ire

irland

der Jude

yəhudi

der Jugoslawe

yuqoslaviyalı

der Kroate

xorvat

der Kurde

kürd

der Mongole

monqol

der Pole

polşalı

der Russe

rus

der Schotte

şotland

der Türke

türk

der Ungar

macar

der Christ

xristian

der Egoist

xüdbin

der Idealist

idealist

der Journalist

jurnalist

der Kapitalist

kapitlist

der Autist

autizm xəstəsi

der Kommunist

komunist

 der Polizist

polis

der Sozialist

sosialist

der Spezialist

mütəxəssis

der Terrorist

terrorist

der Tourist

turist

Personen

der Angsthase

ağciyər, qorxaq

der Bote

xəbərçi

der Bube

oğlan

der Bursche

oğlan, dəliqanlı

der Erbe

varis

der Experte

ekspert

der Gatte

həyat yoldaşı

der Junge

oğlan

der Knabe   

oğlan

der Junggeselle

subay oğlan

der Kollege

kolleqa, həmkar

der Kommilitone

günah ortağı

der Komplize

tələbə yoldaşı

der Kunde

müşdəri

der Laie

qeyri-peşəkar

der Neffe   

qardaş(bacı)oğlu

der Riese

nəhəng

der Sklave

qul

der Zeuge

şahid

Tiere

der Affe

meymun

der Bär

ayı

der Bulle

öküz

der Drache

əjdaha

der Hase

dovşan

der Falke

qırğı

der Löwe

şir

der Ochse

öküz

der Rabe

qarğa

der Schimpanse

şimpanze

meist Personen

der Absolvent

məzun

der Agent

agent

der Assistent

köməkçi

der Astronaut

astronovt

der Demonstrant

nümayişçi

der Diamant

almaz

der Dirigent

dirijor

der Doktorand

doktorant

der Elefant

fil

der Emigrant

mühacir

der Konsonant

samit

der Konsument

istehlakçı

der Lieferant

təchizatçı

der Musikant

musiqiçi

der Student

tələbə

der Präsident

prezident

der Produzent

istehsalçl

oge, ad, at

der Automat

avtomat, qurğu

der Biologe

bioloq

der Bürokrat

bürokrat

der Diplomat

diplomant

der Gynäkologe

ginekoloq

der Kamerad

yoldaş

der Kandidat

damizəd

der Pädagoge

pedaqoq

der Soldat

əsgər

der Soziologe

sosioloq

der Architekt

memar

der Bauer (+ n)

kəndli

der Chaot

pinti

der Depp

axmaq

der Held

qəhrəman

der Favorit

sevimli

der Fotograf

fotoqraf

der Graf

qrafika

der Herr (+ n)

cənab

der Idiot

axmaq

der Mensch

insan

der Nachbar (+ n)

qonşu

der Narr

axmaq

der Pilot

pilot

der Prinz

şahzadə

Substantive-isim” için 21 yorum

 1. YP Yanıtla

  This piece of writing is truly a pleasant one it hlps new web viewers, who are wishing for
  blogging.

 2. buy fabric blinds Yanıtla

  Hmm is anyone else experiencing problems with the pictures on this blog loading?

  I’m trying to figure out if its a problem on myy end or if it’s the blog.

  Any responses would be greatly appreciated.

 3. 메이저사이트 Yanıtla

  After checking out a number of the blog articles on your web page, I truly like your
  way of blogging. I book marked it to my bookmark
  site list and will be checking back in the near future.
  Please check out my web site too and tell me how you feel.

 4. Pingback:sildenafil generic

 5. Pingback:erectile dysfunction medicines

 6. Pingback:cheap ed pills

 7. Pingback:cheap erectile dysfunction pills

 8. Pingback:cialis online

 9. 카지노검증 Yanıtla

  hello~~I was surprised to see your writing. This is a really useful resource~
  I would like to see these materials often~
  I will come here often. Thank you!!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir