1.Präsens-İndiki Zaman

zu gehen-getmək

Təsdiq

 Ich gehe nach Haus.-Mən evə gedirəm.

Du gehst  zur Schule.-Sən məktəbə gedirsən.

Er\sie\es geht  nach Berlin.-O Berlinə gedir.

Wir gehen  nach Baku.- Biz Bakıya gedirik.

Ihr geht nach  Bonn.-Siz Bona gedirsiz.

Sie |sie gehen  nach  Sumgait.-Siz\Onlar Sumqayıta gedirlər.

 

 

 

Sual

Gehe ich  nach Haus?

Gehst du zur Schule?

Geht er nach Berlin?

Gehen wir nach Baku?

Geht ihr nach Bonn?

Gehen sie\Sie nach Sumgait?

İnkar

Ich gehe nicht nach Baku.

Sual –İnkar

Gehe ich nicht nach Baku?

 

 heute-bu gün

 jetzt-indi

 Morgen-sabah

 Heute fahre ich nach Baku.=Ich gehe heute   

 nach Baku.

  Jetzt kommt er aus Deutschland.

 Er kommt jetzt aus Deutschland.

 Morgen fliege ich nach Amerika.

 Ich fliege morgen nach Amerika.

  

 

 

 

 

   fahren-getmək

   gehen-getmək

  fliegen-uçmaq

 

 

1.Präsens-İndiki Zaman

 

 

fahren

tətcümə

spielen

tərcümə

Ich

fahre.

Mən gedirəm. (maşınla)

spiele.

Mən oynayıram.

Du

fährst.

Sən gedirsən.

spielst.

Sən oynayırsan.

Er

fährt.

O gedir.

spielt.

O oynayır.

Sie

fährt.

O gedir.

spielt.

O oynayır.

Es

fährt.

O gedir.

spielt.

O oynayır.

Wir

fahren.

Biz gedirik.

spielen.

Biz oynayırıq.

Ihr

fahrt.

Siz gedirsiz.

spielt.

Siz oynayırsız.

Sie

fahren.

Onlar gedir.

spielen.

Onlar oynayırlar.

Sie

fahren.

Siz gedirsiniz.

spielen

Siz oynayırsınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkarda

fahren

         tətcümə

Ich

fahre nicht.

Mən getmirəm. (maşınla)

Du

fährst  nicht.

Sən getmirsən.

Er

fährt  nicht.

O getmir. …..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sual-inkar formasında

Fahren wir  (nicht)?

Biz ged(m)irikmi?

Fahrt ihr  (nicht)?

Siz ged(m)irsiz?

Fahren sie  (nicht)?..

Onlar ged(m)irmi?

 

 

Ayrılan ön şəkilçili feillər indiki zamanda təsriflənəndə ön şəkilçi cümlənin sonuna gedir.

zu absagen-təxirə salmaq

Şəxs

Cümlə

Tərcümə

Ich

sag den Flug ab.

Mən uçuşu təxirə salıram.

Du

sagst  den Flug ab.

Sən  uçuşu təxirə salırsan.

er

sagt  den Flug ab.

O uçuşu təxirə salır.

Sie

sagt  den Flug ab.

O uçuşu təxirə salır.

Es

sagt  den Flug ab.

O uçuşu təxirə salır.

Wir

sagen  den Flug ab.

Biz uçuşu təxirə salırıq.

Ihr

sagt   den Flug ab.

Siz uçuşu təxirə salırsız.

Sie

sagten  den Flug ab.

Onlar uçuşu təxirə salırlar.

Sie

sagen  den Flug ab.

Siz uçuşu təxirə salırsınız

 

 

Zaman Zərfləri

Heute-bu gün

Jeden Morgen-hər səhər

Jeden Tag-hər gün

Jetzt-indi

Abends-axşamlar

Mogens-səhərlər…

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir