Adjektiv-Sifət

5.Das Adjektiv-Sifət Tərkibinə görə sifətlər üç yerə bölünür. Sadə-Einfach alt köhnə, qədim breit geniş bunt rəngarəng froh şən gut yaxşı Düzəltmə-Abgeleitet freundlich mehriban arbeitlos işsiz herzlich səmimi automatisch avtomatik herzlos duyğusuz, daşürəkli Mürəkkəb-Zusammengesetzt wunderschön füsunkar riesengross nəhəng anpassungsfähig tətbiq edilə bilən leistungsbereit çıxış etmək istəyən liebensbedürftig sevgiyə ehtiyac duyan Sifətlərin…

daha fazlasını oku

Pronomen-Əvəzlik

4.Pronomen-Əvəzlik 1.Personalpronomen im Nominativ Singular Tək Plural Cəm Ich mən Wir Biz Du sən Ihr siz(cəm) Er o(k.c.) Sie Onlar Sie o(q.c.) Sie Siz(rəsmi) Es o(o.c.) Şəxs əvəzlikləri adlıq halda cümlədə yalnız mübtəda rolunda çıxış edir və eyni zamanda adlıq halda olan isimləri əvəz edir. –Otto arbeitet in der Schule.-Otto…

daha fazlasını oku

Substantive-isim

3.Substantive-isim Einfache Nomen –Sadə isimlər                 Dorf-kənd Vater-ata Mutter – Ana Abgeleitete Nomen-Düzəltmə isimlər Wohnung-mənzil Malerin-rəssam qız\qadın Fahrer-sürücü kişi Zusammengesetze Nomen-Mürəkkəb isimlər Badenzimmer-hamam Taxifahrer-kişi taksi sürücüsü Grossvater-baba  Qeyd.Alman dilində iki ayrı-ayrı sözdən düzələn mürəkkəb isimlər axırıncı gələn ismin cinsinə aid olur. Beispile;der Taxi+die Fahrerin=die Taxifahrerin-taksi…

daha fazlasını oku

Der Artikel-Artikl

2.Der Artikel-Artikl Alman dilində iki növ artikel vardır. 1.Der bestimme Artikel Der-kişi cinsi Das –orta cins Die –qadın cinsi Die – cəm halında olan isimlər Maskulinum Singular-der Plural Nom. der   Onkel-əmi die   Onkel-əmilər Akk. den Onkel-əmini die Onkel-əmiləri Dat. dem Onkel-əmiyə den Onkeln-əmilərə Gen. des Onkels-əminin der Onkel-əmilərin Femininum Singular-die…

daha fazlasını oku

die Phonetik-fonetika/əlifba

1.Deutsches Alphabet-Alman dili əlifbası                           Deutsche Phonetik-Alman dili fonetikası 1.A, a[a] 2.B, b[be:] 3.C, c[tse] 4.D, d[de:] 5.E, e[e:] 6.F, f[ef] 7.G, g[ge] 8.H, h[ha:] 9.I, i[i:] 10.J, j[jot] 11.K, k[ka:] 12.L, l[el] 13.M, m[em] 14.N, n[en] 15.O, o[o:] 16.P, p[pe:] 17.Q, q[kju:] 18.R, r[er] 19.S, s[es] 20.T, t[te:] 21.U,…

daha fazlasını oku