Şəkilli Lüğətimiz-1-Məktəb Sözləri-1 (Alman Dili)(A-1)

1.Buch-kitab           (das) 2.Buntstift-boyalı qələm    (der) 3.Marker-marker qələm     (der) 4.Kugelschreiber-diyircəkli qələm  (der) 5.Bleistift-karandaş    (der) 6.Radiergummi-pozan        (der ) 7.Lineal-xətkeş     (das) 8.Schultache-məktəbli çantası   (die) 9.Schere-qayçı    (die) 10.Bleischtiftspitzer-qələm yonan  (der) 11.Hefter-stapler    (der) 12.Schüler-məktəbli oğlan    (der) 13.Schülerin-məktəbli qız    (die) 14.Tafel-lövhə…

daha fazlasını oku