Adverb-Zərf

Zərfin növləri     Zaman Zərfləri – Zeitadverbien    Təkrar-tezlik Zərfləri- Häufigkeitsadverbien    Tərzi-hərəkət Zərfləri- Artadverbien    Yer Zərfləri- Lokaladverbien    Səbəb Zərfləri- Kausaladverbien    Sual Zərfləri- Frageadverbien     Zaman Zərfləri -Zeitadverbien    vorgestern-dünən yox, sırağa gün    gestern-dünən    heute-bu gün    morgen-sabah    übermorgen-sabah yox, biri gün    damals-sonra…

daha fazlasını oku

Phrasal Verbs-Sözönlü feillər

Phrasal Verbs List phrasal verb meaning example sentence Ask somebody out kimisə yeməyə dəvət etmək Brian asked Judy out to dinner and a movie. ask around ətrafına sual vermək I asked around but nobody has seen my wallet. add up tosomething equal Your purchases add up to$205.32. backsomething up reverse You’ll have to back up your car so that I can get…

daha fazlasını oku

Possessive Case of the Nouns

Anar Müəllimlə İngiliscə +994553925010 Possessive (Genitive) Case of the Nouns isimlərin Yiyəlik Halı Düzəldilməsi; 1.’s-(Apastrof – s)-lə düzələn yiyəlik halı forması 2.'(tək apastrof)la düzələn yiyəlik halı forması 3.of-sözönü ilə düzələn yiyəlik halı forması 1.’s-(Apastrof – s)-lə düzələn yiyəlik halı forması a)Bütün insan anlayışı bildirən isimlərin tək halı a child‘s mother…

daha fazlasını oku

Noun-İsim

        Anar Müəllimlə İngiliscə +994553925010 Simple Nouns-Sadə İsimlər Bir kökdən ibarət isimlər document-sənəd cement-sement element-element moment-dəqiqə carnation-qərənfil nation-millət mushroom-göbələk doctor-həkim finger-barmaq Derivative Nouns-Düzəltmə İsimlər 1.with preffixes-ön şəkilçilərlə non,  in, un, il, im, pre non conformist yolagedən adam nonconformist yola getməyən adam entity varlıq nonentity dəyərsiz adam hero qəhrəman…

daha fazlasını oku

The Names of the Countries-Ölkə Adları

1.European Countries   -Avropa Ölkələri Land Ölkə Albania Albanya Andorra Andoraa Belgium Belçika Bosnia-Herzegovina Bosniya-Herseqovina Bulgaria Bolqarstan Denmark Danimarka Iceland İslandiya United Kingdom Birləşmiş Krallıq Vatican City Vatikan Germany Almaniya The Netherlands Niderland Switzerland İsveçrə Slovakia Slovakiya Turkey Türkiyə The Ukraine Ukrayna Estonia Estoniya Finland Finlandiya France Fransa Greece Yunanstan…

daha fazlasını oku

Alphabet-Əlifba+Phonetics-Fonetika

A/ˈeɪ/, /ˈæ/apple, cat B/ˈbiː/baby, body C/ˈsiː/city, cycle D/ˈdiː/dad, dozen E/ˈiː/English, end F/ˈɛf/father, fat G/ˈdʒiː/go, get H/ˈeɪtʃ/hen, hope I/ˈaɪ/ice, ink J/ˈdʒeɪ/jewellery, job K/ˈkeɪ/key, kettle L/ˈɛl/lily, let M/ˈɛm/mother, middle N/ˈɛn/needle, nun O/ˈoʊ/open, go P/ˈpiː/part, poppy Q/ˈkjuː/   queen, quiet R/ˈɑːr/  red, ring S/ˈɛs/  sell, geese T,t/ˈtiː/  tell, hot U,u/ˈjuː/  uncle, unit V,v/ˈviː/  very, veterenarian…

daha fazlasını oku

Colours-Rənglər

white[waɪt]-ağ pink[pɪŋk]-çəhrayı                           yellow[ˈjel.əʊ]-sarı     black[blæk]-qara     red[red]-qırmızı purple[ˈpɜː.pəl]-bənövşəyi    orange[ˈɒr.ɪndʒ]-narıncı    grey[ɡreɪ]-boz gray[ɡreɪ]-boz   blue[bluː]-göy green[ɡriːn]-yaşıl     Anar müəllimlə ingiliscə+994553925010

daha fazlasını oku

Şəkilli Lüğətimiz-1-Məktəb sözləri-1

1.book[bʊk]-kitab 2.crayon[ˈkreɪən]-boyalı qələm   3.marker[ˈmɑːkə]-marker qələm 4.pen[pen]-qələm 5.pencil[ˈpensl]-karandaş 6.rubber[ˈrʌbə]-pozan    eraser[ɪˈreɪzə]-pozan   7.ruler[ˈruːlə]-xətkeş 8.schoolbag[ˈskuːl.bæɡ]-məktəbli çantası   9.scissors[ˈsɪz.əz]-qayçı 10.pencil-sharpener[ˈpen.səl ˌʃɑː.pən.ər]-qələm yonan 11.stapler[ˈsteɪ.plər]-stapler 12.schoolboy[ˈskuːlbɔɪ]-şagird 13.schoolgirl[ˈskuːl.ɡɜːl]-məktəbli qız 14.blackboard[ˈblakbɔːd]-lövhə 15.chalk[tʃɔːk]-təbaşir   Anar Müəllimlə İngiliscə +994553925010

daha fazlasını oku