Possessive Case of the Nouns

Anar Müəllimlə İngiliscə +994553925010 Possessive (Genitive) Case of the Nouns isimlərin Yiyəlik Halı Düzəldilməsi; 1.’s-(Apastrof – s)-lə düzələn yiyəlik halı forması 2.'(tək apastrof)la düzələn yiyəlik halı forması 3.of-sözönü ilə düzələn yiyəlik halı forması 1.’s-(Apastrof – s)-lə düzələn yiyəlik halı forması a)Bütün insan anlayışı bildirən isimlərin tək halı a child‘s mother…

daha fazlasını oku

Noun-İsim

        Anar Müəllimlə İngiliscə +994553925010 Simple Nouns-Sadə İsimlər Bir kökdən ibarət isimlər document-sənəd cement-sement element-element moment-dəqiqə carnation-qərənfil nation-millət mushroom-göbələk doctor-həkim finger-barmaq Derivative Nouns-Düzəltmə İsimlər 1.with preffixes-ön şəkilçilərlə non,  in, un, il, im, pre non conformist yolagedən adam nonconformist yola getməyən adam entity varlıq nonentity dəyərsiz adam hero qəhrəman…

daha fazlasını oku

Alphabet-Əlifba+Phonetics-Fonetika

A/ˈeɪ/, /ˈæ/apple, cat B/ˈbiː/baby, body C/ˈsiː/city, cycle D/ˈdiː/dad, dozen E/ˈiː/English, end F/ˈɛf/father, fat G/ˈdʒiː/go, get H/ˈeɪtʃ/hen, hope I/ˈaɪ/ice, ink J/ˈdʒeɪ/jewellery, job K/ˈkeɪ/key, kettle L/ˈɛl/lily, let M/ˈɛm/mother, middle N/ˈɛn/needle, nun O/ˈoʊ/open, go P/ˈpiː/part, poppy Q/ˈkjuː/   queen, quiet R/ˈɑːr/  red, ring S/ˈɛs/  sell, geese T,t/ˈtiː/  tell, hot U,u/ˈjuː/  uncle, unit V,v/ˈviː/  very, veterenarian…

daha fazlasını oku