Colours-Rənglər

white[waɪt]-ağ pink[pɪŋk]-çəhrayı                           yellow[ˈjel.əʊ]-sarı     black[blæk]-qara     red[red]-qırmızı purple[ˈpɜː.pəl]-bənövşəyi    orange[ˈɒr.ɪndʒ]-narıncı    grey[ɡreɪ]-boz gray[ɡreɪ]-boz   blue[bluː]-göy green[ɡriːn]-yaşıl     Anar müəllimlə ingiliscə+994553925010

daha fazlasını oku

Şəkilli Lüğətimiz-1-Məktəb sözləri-1

1.book[bʊk]-kitab 2.crayon[ˈkreɪən]-boyalı qələm   3.marker[ˈmɑːkə]-marker qələm 4.pen[pen]-qələm 5.pencil[ˈpensl]-karandaş 6.rubber[ˈrʌbə]-pozan    eraser[ɪˈreɪzə]-pozan   7.ruler[ˈruːlə]-xətkeş 8.schoolbag[ˈskuːl.bæɡ]-məktəbli çantası   9.scissors[ˈsɪz.əz]-qayçı 10.pencil-sharpener[ˈpen.səl ˌʃɑː.pən.ər]-qələm yonan 11.stapler[ˈsteɪ.plər]-stapler 12.schoolboy[ˈskuːlbɔɪ]-şagird 13.schoolgirl[ˈskuːl.ɡɜːl]-məktəbli qız 14.blackboard[ˈblakbɔːd]-lövhə 15.chalk[tʃɔːk]-təbaşir   Anar Müəllimlə İngiliscə +994553925010

daha fazlasını oku