Der Artikel

Der bestimmte Artikel – Müəyyənlik Artiklı

Der-kişi cinsində(Maskulina) olan isimlərin  artiklı

Das-orta cinsdə (Neutura)olan isimlərin  artiklı

Die-qadın cinsində (Feminina\weiblich)olan tək və cinsindən aslı olmayan bütün cəm isimlərin artiklı

Nominativ-Adlıq     (Nom.)

Genitiv-yiyəlik             (Gen.)

Dativ-yönlük                   (Dat)

Akkusativ-təsirlik           (Akk)

Der-Maskulina-kişi cinsi

Nom. Der Bruder-qardaş         Der Bruder ist krank.

Gen. Des Bruders-qardaşın      Das Problem des Bruders

Dat. Dem Bruder-qardaşa        Ich telefoniere mit dem Bruder.

Akk. Den Bruder-qardaşı         Ich denke an den Bruder.

Die -Feminina-qadın cinsi

Nom. Die Mutter-ana        Die Mutter ist krank.

Gen.  Der Mutter-ananın   Das Buch der Mutter ist interessant.

Dat. Der Mutter-anaya      Das Buch gehört zu der Mutter.

Akk. Die Mutter-ananı      Ich warte auf die Mutter.

Das-Neutura-orta cins

Nom. Das Buch-kitab          Das Buch ist schön.

Gen. Des Buches-kitabın     Die Farbe des Buches

Dat. Dem Buch-kitaba         Ich spreche von dem Buch.

Akk. Das Buch-kitabı           Ich spreche über das Buch.

Die –cəm isimlər

Nom. Die Väter-atalar      Die Väter werden gütig.

Gen. Der Väter-ataların    Die Autos der Väter

Dat. Den Vätern-atalara   Die Kinder  spielen  mit den Vätern.

Akk. Die Väter-ataları     Wir reden über die Väter.

 

 

 

 

Der unbestimmte Artikel-

Qeyri-müəyyənlikArtiklı

Ein-bir-kişi\orta  cins  isimlər    der\das-ein

Eine-bir-qadın cinsi  isimləri     die-eine

Ein-cəm

 

Maskulina-kişicinsi

Nom. ein Maler-birusta  Ein Maler baut ein Haus.

Gen.  eines Malers-bir  ustanın  die Arbeit eines Malers

Dat.einem Maler-bir ustaya   Ich helfe einem Maler.

Akk . einen Maler-bir  ustanı   Du rufst um einen Maler.

Feminina(weiblich)-qadın cinsi

Nom. eine Frau-bir arvad        Eine Frau ruft  dich an.

Gen. einer Frau-bir arvadın     Ich höre das Lachen einer Frau.

Dat. einer Frau-bir arvada      Das Heft gehört zu einer Frau.

Akk. eine Frau-bir arvadı       Ich sehe eine Frau.

Neutura-orta cins

Nom.ein  Mädchen-bir  qız            Ein Mädchen liest die Geschichte.

Gen.  eines Mädchens-bir  qızın    der Wunsch eines Mädchen

Dat.  einem Mädchen-bir qıza       Das Heft gehört zu einem Mädchen.

Akk. ein Mädchen-bir qızı            Ich rufe ein Mädchen an.

Ein, eine, einàcəm