Possessive Case of the Nouns


Anar Müəllimlə İngiliscə

+994553925010

Possessive (Genitive) Case of the Nouns

isimlərin Yiyəlik Halı

Düzəldilməsi;

1.’s-(Apastrof – s)-lə düzələn yiyəlik halı forması

2.'(tək apastrof)la düzələn yiyəlik halı forması

3.of-sözönü ilə düzələn yiyəlik halı forması

1.’s-(Apastrof – s)-lə düzələn yiyəlik halı forması

a)Bütün insan anlayışı bildirən isimlərin tək halı

a child‘s mother

uşağın anası

Tom‘s wish

Tomun arzusu

a mother‘s child

ananın uşağı

Ali‘s dad

Əlinin atası

a father‘s car

atanın maşını

Black‘s house

Bləkin evi

a baby‘s toy

körpənin oyuncağı

Rauf‘s hand

Raufun əli

a granny‘s tale

nənənin nağılı

Anar‘s son

Anarın oğlu

b)Cəmlənərkən kökdən dəyişən isimlərin tək və cəm halı

a goose‘s wing

qazın qanadı

geese‘s wings

qazların qanadları

a louse‘s clolour

bitin rəngi

lice‘s colours

bitlərin rəngləri

a man‘s hand

kişinin əli

men‘s hands

kişilərin əlləri

a woman‘s shop

qadının dükanı

women‘s shops

qadınların dükanları

an ox‘s horn

öküzün buynuzu

oxen‘s horns

öküzlərin buynuzları

a child‘s mother

uşağın anası

children‘s mother(s)

uşaqların anası\anaları

c)Təki-cəmi eyni olan isimlərin tək və cəm halı

a sheep‘s wool

bir qoyunun yunu

two sheep‘s wool

iki qoyunun yunu

a fish‘s tail

bir balığın quyruğu

two fish‘s tails

iki balığın quyruğu

a swine‘s ear

bir donuzun qulağı

three swine‘s ears

üç donuzun qulağı

a deer‘s horn

bir maralın buynuzu

two deer‘s horns

iki maralın buynuzu

d)in-law, in-chief -tərkibli isimlərin tək və cəm halı

Tək  halı;

a mother-in-law‘s job

qaynananın peşəsi

a brother-in-law‘s house

qayının evi

a father-in-law‘s car

qaynatanın maşını

a sister-in-law‘s bag

baldızın çantası

a son-in-law‘s duty

yeznənin vəzifəsi

a daughter-in-law‘s wish

gəlinin arzusu

a commander-in-chief‘s order

ali baş komandanın əmri

an editor-in-chief‘s book

baş redaktorun kitabı

Cəm halı;

mothers-in-law‘s jobs

qayanaların peşələri

brothers-in-law‘s houses

qayınların evləri

fathers-in-law‘s cars

qaynataların maşınları

sisters-in-law‘s bags

baldızların çantaları 

sons-in-law‘s duties

yeznələrin vəzifələri

daughters-in-law‘s wishes

gəlinlərin arzuları

commanders-in-chief‘s orders

ali baş komandanların əmrləri

editors-in-chief‘s books

baş redaktorların kitabları

e)Aşağıdakı toplu isimlər

police‘s uniform

polislərin uniforması

cattle‘s food

mal-qaranın ərzaqı

gentry‘s duties

zadəganların vəzifələri

people‘s happiness

xalqın xoşbəxtliyi

Eyni zamanda;peoples happiness

xalqların xoşbəxtliyi

poultry‘s noise

ev quşlarının səsi

f)İsimləşən sifətlər

the old‘s work

qocaların işi

the young‘s plans

gənclərin planları

the deaf‘s problems

karların problemləri

the blind‘s issues

korların məsələləri

the nice‘s dresses

gözəllərin donları

g)Bəzi zaman bildirən sözlər

today‘s problem

bu günün problemi

yesterday‘s issue

dünənin məsələsi

tomorrow‘s plan

sabahın planı

a day‘s holiday

bir günün məzuniyyəti

a month‘s income

bir ayın gəliri

a year‘s plan

bir ilin planı

 

h)Yiyəlik halı apastrof – s lə düzələn bəzi isimlər var ki, ikinci tərəf ixtisara düşür ;

*Bəzi ofis və dükan adları

a drag store’s shop

a grocer’s shop=a grocer’s

ərzaq dükanı

a greengrocer’s shop=a greengrocer’s

tərəvəz dükanı

a dentist’s office=a dentist’s

diş həkimi

a florist’s shop=a florist’s

gül satan

a chemist’s shop=a chemist’s

əzcaçı

a pharmacist’s shop= a pharmacist’s

əzcaçı

a drag store ’s shop = a drag store’s

əzcaçı

a baker’s shop=a baker’s

çörəkçi

* home sözü

at Ali’s home=at Ali’s

Əligildə

at Tom’s home=at Tom’s

Tomgildə

at  Vugar’s home=at Vugar‘s

Vüqargildə

at my granny’s home=at my granny’s

nənəmgildə

at his grandpa’s home=at his grandpa’s

onun babasıgildə

*İkinci dəfə təkrarlanmamaq üçün yiyəlik halından sonra gələn söz ixtisara düşür.

Ted’s bag is new, but Tom’s is old

Tedin çantası yenidir, amma Tomunku köhnədir.

It is Mammad’s house, I don’t know Veli’s.

O, Məmmədin evidir, Vəlininkini tanımıram.

That phone is not Vasif’s, It is Omar’s.

O telefon Vasifin deyil,Ömərindir.

That is my car, not Azer’s.

O mənim maşınımdır, Azərin deyil.

Joseph’s villa is nice, but Black’s is not.

Yusifin villası gözəldir, amma Blakinki yox.

i)Digər yiyəlik növü

*Əyər bir məfhum və ya insan eyni anda bir neçə şəxsə mənsubdursa, ən sonuncu sözə yiyəlik atılır.

** Əgər eyni adda məfhum hər şəxsə ayrı-ayrılıqda aiddirsə,o zaman hər sözün özünün ayrıca yiyəliyi olmalıdır.

*Ali, Huseyn and Hasan’s father(üç qardaş)

**Ali’s, Huseyn’s and Hasan’s fathers(fərqli ailə üzvüləri)

*Sona and Vugar’s child(ər-arvad)

**Sona’s and Vugar’s children(başqa-başqa adamlar)

j)İkili yiyəlik hal

a mate of father’s

atanın yoldaşı

a friend of boy’s

oğlanın dostu

a problem of Ali’s

Əlinin problem

a book of Tom’s

Tomun kitabı

a phone of dad’s

atanın telefonu

2.Tək apastrofla isimlərin yiyəlik halının düzəlməsi

Cəmlənərkən s, es, ies – qəbul edən isimlərin cəm formadakı yiyəlik halı tək apastrofla düzəlir.

a father’s work

atanın işi

 fathers work

Atanların işi

a mother’s job

ananın peşəsi

mothers jobs

Anaların peşələri

a baby’s mother

körpənin anası

babies mother

Körpəkərin anası

Black’s villa

Bləkin villası

the Blacks villa

Blək ailəsinin villası

Smith’s car

Smitin maşını

the Smithscar

Smit ailəsinin maşını

Kennedy’s house

Kenedinin evi

the Kennedys house

Kenedi ailəsinin evi

Aliev’s issue

Əliyevin məsələsi

the Alievs issues

Əliyevlərin məsələləri

*Yiyəlik halı iki cür olan xüsusi isimlər

Dickens=Dickens’s

Dikensin

James=James’s

Jeymisin

Tomas=Tomas’s

Tomasın

3.of ilə isimlərin yiyəlik halının düzəldilməsi

the door of the room

otağın qapısı

the handle of the door

qapının dəstəyi

the colour of the book

kitabın rəngi

the length of the page

səhifənin uzunluğu

the remote-control of TV

televizorun pultu

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir