suchen feili ilə düzələn feillər

suchen-axtarmaq

absuchen-arayıb-axtarmaq, didik-didik etmək

ansuchen-müraciət etmək

besuchen-baş çəkmək

ersuchen-tələb etmək

aufsuchen-səyahət etmək

aussuchen-seçmək, ayırmaq

versuchen-cəhd etmək

heimsuchen-düçar olmaq

nachsuchen-müraciət etmək

durchsuchen-araşdırmaq

untersuchen-araşdırmaq, müalicə etmək

heraussuchen-seçmək

suchen feili ilə düzələn feillər” için bir yorum

  1. Austma Yanıtla

    Arthralgie Clomid Preisvergleich Cialis C20 Viagra Nebenwirkungen Sodbrennen Interaction Between Amoxicillin And Alcohol Farmacia Viagra Sin Receta

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir