suchen feili ilə düzələn feillər

suchen-axtarmaq

absuchen-arayıb-axtarmaq, didik-didik etmək

ansuchen-müraciət etmək

besuchen-baş çəkmək

ersuchen-tələb etmək

aufsuchen-səyahət etmək

aussuchen-seçmək, ayırmaq

versuchen-cəhd etmək

heimsuchen-düçar olmaq

nachsuchen-müraciət etmək

durchsuchen-araşdırmaq

untersuchen-araşdırmaq, müalicə etmək

heraussuchen-seçmək

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir